FC Team

پایه گذاران . هیات مدیره . مدیر عامل . مدیران ارشد . تیم طراحی و اجرایی


جعفر ابوقداره 3

جعفر ابوقداره

پایه گذار . سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیر کارخانه

حبیب ابوقداره2

حبیب ابوقداره

 ایده پرداز . کارآفرین . بنیانگذار FC نوین

شهین بهروزعابدینی

شهین بهروزعابدینی

سهامدار . عضو هیات مدیره  و مدیر عامل

سپیده ابوقداره4

سپیده ابوقداره

سهام دار . عضو هیات مدیره . مدیر امور قراردادها . مدیر بخش طراحی در سراسر کشور . مدیر بخش اجرایی در شعبه مرکزی . مدیرمسئول نمایشگاه و دفتر مرکزی شیراز
ابراهیم ابوقداره3

ابراهیم ابوقداره

 سهامدار . بازرس اجرایی در کل کشور

روانبخش باباپور 3

روانبخش باباپور

 مدیر دفتر تهران . مدیر فروش تهران

عکس آقای جمالی 04

جعفر جمالی سنگری

 مدیر واحد نصب و اجرا

شاهرخ حیدری 02

شاهرخ حیدری

 مدیر فنی مجموعه . مهندس ناظر

شقایق مجاب

شقایق مجاب

 مدیر داخلی شرکت در شیراز . مسئول هماهنگی پروژه ها . مدیر روابط عمومی

رضا روزیطلب 03

رضا روزیطلب

 مدیر مالی

محمد روسایی 2

محمد روسایی

مدیر تولید .  سرپرست کارخانه

پرسنل اداری و دفتر طراحی


نادر روسایی 2

نادر روسایی

سرپرست بخش کنترل کیفیت (QC) . سوپروایزر واحد طراحی و بخش قیمت گذاری .  مسئول خرید شرکت .

Dehghani

فرحناز دهقانی

طراح ارشد ، مسئول فرمها و اطلاعات مبادلاتی با کارخانه

مرضیه نهاوندی 02

مرضیه نهاوندی

ناظر داخلی، نظارت بر روند درون سیستمی پروژه

زهره خضویی 3

زهره خضوعی

طراح

معصومه امینی 3

معصومه امینی

تدارکات داخلی

واحد نصب و اجرا


محمدرضا علی نژاد 2

محمدرضا علی نژاد

اجرا و نصب

داریوش علی نژاد

داریوش علی نژاد

اجرا و نصب

اسماعیل طیبی

اسماعیل طیبی

اجرا و نصب

اسماعیل کشاورز

اسماعیل کشاورز

اجرا و نصب