Senior Managers

مدیران ارشد


جعفر ابوقداره 3

جعفر ابوقداره

پایه گذار . سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیر کارخانه

شهین بهروزعابدینی

شهین بهروزعابدینی

سهامدار . عضو هیات مدیره  و مدیر عامل

سپیده ابوقداره4

سپیده ابوقداره

 سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیر بخش اجرایی و قراردادی در سراسر کشور . مدیر بخش طراحی در سراسر کشور . مدیر دفتر و نمایشگاه مرکزی در شیراز

ابراهیم ابوقداره3

ابراهیم ابوقداره

 سهامدار . بازرس اجرایی در کل کشور

روانبخش باباپور 3

روانبخش باباپور

 مدیر دفتر تهران . مدیر فروش تهران

شقایق مجاب

شقایق مجاب

 مدیر داخلی شرکت در شیراز . مسئول هماهنگی پروژه ها . مدیر روابط عمومی

عکس آقای جمالی 04

جعفر جمالی سنگری

 مدیر واحد نصب و اجرا

شاهرخ حیدری 02

شاهرخ حیدری

 مدیر فنی مجموعه . مهندس ناظر

رضا روزیطلب 03

رضا روزیطلب

 مدیر مالی

محمد روسایی

مدیر تولید .  سرپرست کارخانه